مبلمان شهری

● در تولید مبلمان های شهری از انواع فلزات که ضد زنگ بوده و نیز از بهترین جنس چوب ها با سیستم مکشی استفاده شده است .

تولیدات فلزی با پوشش گالوانیزه با رنگ های پودری از طریق الکترواستاتیک رنگ آمیزی می شوند

وسائل ارتباطی آنها نیز تماما گالوانیزه می باشند .

● کافی است کد محصول مورد نظر را انتخاب کنید ، بلافاصله در مکان مورد نیاز ، توسط همکاران ما نصب خواهد گردید .